Contactformulier

Naam

Telefoon

E-mail

Opmerking

 

Contactpersoon
Sylvia Rollema

Adres
Dijkstraat 27
8701 KC Bolsward
Telefoon
0515 725488
06 – 1255 9989
E-mail
atelierdehoeklijst@me.com

Openingstijden
Maandag :
gesloten
Woensdag t/m vrijdag:
9.00 – 12.00  / 13.30 – 17.30
Dinsdag en Zaterdag: Op Afspraak: 06-12559989

Tevens zijn wij buiten openingstijden op afspraak bereikbaar

Privacy Policy
Atelier de Hoeklijst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik  hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonsgegevens bevatten naam/voorletters/tussenvoegsel/adres/postcode/plaats/telefoonnummer/e-mailadres/facturen. Doel is om een professionele en kwalitatief goed inlijstwerk te leveren.
Verwerken van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag u om uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U tekent hiervoor op de handgeschreven orderbon waarvan u een kopie ontvangt bij opdracht;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw gegevens gewaarborgd is. Dit betekent dat uw gegevens bewaard worden op een p.c. met wachtwoord tevens met een ander wachtwoord voor het computerprogramma voor het calculatiesysteem. Indien er sprake is van aanvullende gegevens welke niet per computer verwerkt zijn, worden deze afgesloten bewaard;
  • Geen gegevens door geef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wettelijk verplicht zijn;
  • Op de hoogte ben van van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en respecteren.
Als Lijstenmakerij Atelier de Hoeklijst ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy vragen heeft hierover kunt u contact met mij op nemen.